Důležité informace

Připojení zaměstanců školy ke stávce 27. 11.

ZŠ a MŠ Brno Husova 17 p.o. bude 27.11.2023 uzavřena z důvodu účasti zaměstnanců školy na celodenní stávce mateřských, základních a středních škol.

Úřední hodiny školní jídelny

Úřední hodiny pro přihlašování žáků, kteří od září nastupují do prvních tříd:

PO   28. 8. 2023          14 – 17

ÚT   29. 8. 2023          14 – 17

ST   30. 8. 2023          nejsou úřední hodiny

ČT   31. 8. 2023          14 – 17

PÁ    1. 9. 2023           11 – 14

Úřední hodiny pro vrácení čipů (žáci 9. tříd a ostatní, co odcházejí ze školy):

ÚT   27. 6. 2023          14 – 15

ST   28. 6. 2023          14 – 15

ČT   29. 6. 2023          14 – 15

Zápis dětí do mateřské školy – Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Vydávání žádostí v naší mateřské škole Jánská 22 bude probíhat:

Den: úterý 4.4.2023 

Čas: 8,00-11,30 hod. a 14,30-16,00 hod..                                                                                                                                                             

Elektronické vydání probíhá 1.4.- 30.4.2023 na internetové adrese:

zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

Přihlášky si můžete rovněž vyzvednout na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3.

Úřední dny: Po+St a v době 8,00-17,00 hod.                                   

Kontakty: Bc. Yvona Šebestová, sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 21 79  nebo hudcova.irena.osmt@brno.cz, paní Hudcová tel. 542172181.

Sběr přihlášek :

Přihlášky lze poslat emailem – msjanska@zshusovabrno.cz

poštou – Základní škola a mateřská škola Brno

               Husova 219/17

               Brno 602 00

datovou schránkou – 3ctmbxs

Osobně středa 3.5.2023 a v čase 8,00-16,00 hod.

Informace k zápisu:

1. Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení s razítkem od lékaře) nebo doložení kopie očkovacího průkazu, u této možnosti je třeba donést i originál očkovacího průkazu k nahlédnutí.

2. Doložení trvalého pobytu dítěte – občanský průkaz k nahlédnutí, je možné předložit i čestné prohlášení.

3. Cizinci doklad o přechodném pobytu.

Ředitel školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů např. OP apod.

Žádáme o využití rezervačního systému MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je 5.

Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným oddělením. MŠ vytváří dobé podmínky pro vzdělávání a podporuje individuální rozvojové možnosti dětí. Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání. Vytváří podmínky pro rozvoj dětí nadaných a přizpůsobuje se i dětem méně než tříletým a dětem s potřebou podpůrných opatření.

Motto: “Rosteme s radostí” prolíná celým výchovně vzdělávacím programem.

Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu.

MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní školy, seznámení s angličtinou, logopedickou prevenci, spolupráci v oblasti pohybové výchovy (odpolední kroužek, cvičení na míčích, ),  environmentální výchovu, spolupráci s ekocentry, polytechnickou výchovu, projektové dny,  pravidelné návštěvy divadel, výstav a Mahenovy knihovny. Pro předškolní děti vzdělávání metodou FIE.

Úřední hodiny kanceláře ŠJ

Úřední hodiny kanceláře ŠJ, Rašínova 3, Brno, v období od 29.8. do 1.9.2022:

Po 29.8.2022     14:00 – 17:00 hod.

Út  30.8.2022     14:00 – 17:00 hod.

St   31.8.2022     14:00 – 17:00 hod.

Čt     1.9.2022     13:00 – 14:00 hod.

Kontakt: paní Ivona Kohoutková

Telefon: 542 212 970

Mobil: 734 152 946