Školská rada

Školská rada

Cíle činnosti školské rady

Posláním školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada při Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, byla zřízena Městskou částí Brno-střed.

Podle §168 se školská rada:

  1. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady pro školní rok 2018/2019

Tomáš Řepa (předseda) – zástupce zřizovatele
Petra Kališová Václavíková – zástupce rodičovské veřejnosti
Kateřina Míčová – zástupce ped. pracovníků školy

Kontakt na školsku radu:

katerina.micova(zavinac)zshusovabrno.cz