Husovský spolek (HUS)

Husovský spolek je skupina žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách spolku (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

V letošním školním roce spolek reprezentují tito žáci:

Projekty naplánované na tento školí rok:

  • Hallowenský den

Koordinátor Husovského spolku je Mgr. Jakub Novotný

Jakub Novotný působí na škole od roku . Na základní škole Husova učí převážně tělocvik a výchovu k občanství. Baví ho posilování a sport. V současné době působí jako trenér v Sokolu Brno.

Spolky (parlamenty) se nejčastěji věnují těmto činnostem:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk…),
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

Husovský spolek:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.