Zápis do mateřské školy 2024/2025

Vydávání žádostí

Výdej žádostí v naší mateřské škole Jánská 22 bude probíhat v pondělí 15.4.2024 a v čase 8:00 – 9:30 hod., odpoledne 15:00 – 16:00 hod.                                                                                                                                                   

Elektronické vydání probíhá 15.4.2024 – 14.5.2024 na internetové adrese:

zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

Sběr přihlášek :

Přihlášky lze poslat emailem – msjanska@zshusovabrno.cz

poštou: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace

Husova 219/17

Brno 602 00

datovou schránkou – 3ctmbxs

osobně: středa 13.5.2024 a v čase dopoledne 8:30 – 10:00 hod. v budově mateřské školy Jánská 22, dále v úterý 14.5.2024 a v čase odpoledne 15:00 – 16:00 hod.

Informace k zápisu:

1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení s razítkem od lékaře) nebo doložení kopie očkovacího průkazu, u této možnosti je třeba donést i originál očkovacího průkazu k nahlédnutí.

3. Doložení trvalého pobytu dítěte – občanský průkaz k nahlédnutí.

3. Cizinci doklad o přechodném pobytu dítěte, z nějž vyplývá, která škola je pro dítě spádovou.

Ředitel školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů např. OP apod.

Žádáme o využití rezervačního systému MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2024/2025: 8