Školní jídelna

Škola nemá vlastní školní kuchyni, ale pouze výdejnu stravy ve školních budovách na Rašínově ulici 3 a Husově ulici 17.

Obědy do školy jsou dováženy z Jídelny Nádvorní 1, Brno.

Více informací, včetně kontaktů na ředitelku jídelny, naleznete na internetových stránkách Jídelny Nádvorní 1.

Zaměstnanci školní výdejny stravy

Ivona Kohoutková
Jana Rysová
Jarmila Launová
Danuše Štěpánková
Blanka Němcová

Ivona Kohoutková, stravovací referentka (odhlášení obědů – tel. 5 4221 2970)

Provozní doba
 • pro cizí strávníky 10.30-11.30 hod. (platí od 18. 11. 2020)
 • pro žáky a zaměstnance školy 11.35-13.30 hod.

úřední hodiny stravovací referentky 9.00-11.30 hod.

Ceny obědů
Cena za 1 oběd strávníka (žáka) se stanovuje podle věku, který dosáhne v průběhu školního roku.
Školní rok začíná 1. 9. a končí 31.8.

žáci 17 – 10 let 28,00 Kč
30,00 Kč (dieta)
540 Kč (měsíční limit pro platbu trvalým příkazem)
580 Kč
žáci 11 – 14 let 30,00 Kč
32,00 Kč (dieta)
580 Kč
620 Kč
žáci 15 let a více 32,00 Kč
34,00 Kč (dieta)
620 Kč
660 Kč
zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci 62 Kč a 71 Kč

Zadání trvalého příkazu (20 dnů):

Číslo účtu: 86 – 1063400217/0100

Přeplatky za stravu nad 200 Kč jsou na konci školního roku odeslány na účet plátce (přeplatky nižší než 200 Kč se přesouvají do následujícího školního roku). Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. za cenu potravin, má strávník pouze po dobu docházky do školy, a v první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud tedy zákonný zástupce další den svoje dítě řádně neodhlásí ze školního stravování, dítě si stravu neodebere, ale jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů.

Přihlášení obědů
 • Strávníci se přihlašují ke stravování v kanceláři stravovací referentky ve školní budově Rašínova 3, kde obdrží přihlašovací jméno a heslo. 
 • Máte- li dostatečný finanční kredit, můžete se přihlásit na internetové adrese: http://strav.nasejidelna.cz/0171
 • Od 1.9.2020 se stravné bude platit převodem z účtu, při platbě je nutné uvést mimo čísla účtu ŠJ i variabilní symbol strávníka.
 • Kdo nemá možnost platit z účtu, vyzvedne si v kanceláři ŠJ složenku.
 • Složenky se do tříd už rozdávat nebudou.
 • Prosím o včasnou platbu stravného, nejpozději do 25. dne měsíc předem.
 • Strávníci platící trvalým příkazem z běžného účtu jsou na nový měsíc přihlášeni vždy automaticky po obdržení platby.
 • Strávník platící složenkou bude ke stravování přihlášen na základě předložení ústřižku o zaplacení, který musí předložit nejpozději poslední den v měsíci v kanceláři stravovací referentky na Rašínově 3; strávník, který se stravuje ve výdejně obědů na Husově 17, může vhodit ústřižek o zaplacení do schránky k tomu určené, jež je umístěna přímo ve výdejně.
 • Po přihlášení je každému strávníkovi přidělen magnetický čip, který je nutný pro výdej stravy. Čip slouží po celou dobu školní docházky a jeho pronájem činí 150,- Kč. Po ukončení stravování strávník čip odevzdá a je mu vrácena částka 150,- Kč. Ztrátu čipu musí strávník okamžitě nahlásit a zakoupit si čip nový. V případě nalezení ztraceného čipu mu bude příslušná částka vrácena.
 • Při odchodu ze školy jsou zákonní zástupci povinni odhlásit dítě ze školního stravování, výjimku tvoří žáci devátých tříd, kteří jsou na konci školního roku ze stravování vyřazeni automaticky.
Odhášení obědů
 • Oběd se odhlašuje den předem do 12.00 hod. na telefonním čísle 542 212 970,
  osobně v kanceláři stravovací referentky na Rašínově 3, e-mailem: sjrasinova3@seznam.cz
  nebo také přes internet na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0171 (po přihlášení)
 • Oběd, který již nejde odhlásit, si může strávník vyzvednout v době 11.30-11.40 hod.
Návod pro iCanteen - stravovací systém
iCanteenNavod
ICanteen Návod
ICanteen Návod
iCanteenNavod.pdf
333.7 KiB
678 Downloads
Detaily