Organizace školního roku

Školní rok 2014/2015

Prázdniny

Podzimní prázdniny
27.-29.října 2014
Vánoční prázdniny
22.prosince 2013 až 4.ledna 2015
Pololetní prázdniny
30.ledna 2015
Jarní prázdniny
23.února až 27.února 2015
Velikonoční prázdniny
2.-3.dubna 2015
Hlavní prázdniny
1.čerevce až 31.srpna 2015

Státní svátky

Neděle
28.9.2014
Den české státnosti
Úterý
28.10.2014
Den vzniku samostatného československého státu
Pondělí
17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii
Čtvrtek
1.1.2015
Den obnovy samostatnosti českého státu
Pátek
1.5.2015
Svátek práce
Pátek
8.5.2015
Den osvobození od fašismu
Neděle
5.7.2015
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Pondělí
6.7.2015
Den upálení mistra Jana Husa

Třídní schůzky

Úterý
2.9.2014
16.00 (I. třídy)
16:30 (V. – VI. třídy)
Úterý
9.9.2014
16.00 (II.-IV. třídy)
Úterý
11.11.2014
16.00 (Raš), 16.30 (Hus)
Úterý
13.1.2015
16.00 (Raš), 16.30 (Hus)
Úterý
14.4.2015
16.00 (Raš), 16.30 (Hus)
Úterý
9.6.2015
16.00 (Raš), 16.30 (Hus)