Školní poradenské pracoviště

Při řešení problémů spolupracujeme
 • s rodinou
 • s různými odbornými institucemi
 • se všemi pracovníky naší školy
Zaměřujeme se na především na poradenství v oblasti:
 • školního neúspěchu
 • výukových problémů
 • integrace žáků (žáci, kteří mají PPP stanovenou integraci, se zúčastňují dyslektického semináře, který je zaměřen na nápravu poruch učení
 • umíme doporučit externí odborníky – logopeda, psychologa aj. (kontakty u výchovné poradkyně)
 • volbě povolání a dalšího studia žáků
 • prevence sociálně patologických jevů
Naše služby jsou určeny:
 • žákům se specifickými poruchami učení
 • nadaným žákům
 • jednotlivcům
 • třídním kolektivům
 • rodičům
Poradenské pracoviště tvoří:
Výchovná poradkyně:

PaedDr. Eliška Vardanová
eliska.vardanova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultační hodiny: Pondělí 13:00 – 15:00

 

Metodička prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Eliška Musilová
eliska.musilova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultační hodiny: Úterý 13:05 – 13:50 (ZŠ Husova). Konzultace v jiný termín dle ústní domluvy nebo na e-mailu.

 

Školní psycholožka:

Bc. Mgr. Pavla Kremserová
pavla.kremserova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: Pondělí 14:00 – 15:00 (ZŠ Husova)

Konzultace pro volbu povolání: kdykoli po předchozí domluvě

Konzultace v jiný termín dle ústní domluvy nebo na e-mailu.

 

Školní speciální pedagožka:

Mgr. Aneta Kučerová
aneta.kucerova (zavinac) zshusovabrno.cz

Konzultace probíhají na ZŠ Rašínova dle ústní domluvy nebo na emailu.

 

 

Školní preventivní program pro školní rok 2018/2019 je ke stažení zde.