Badatelství

v přírodovědných předmětech podporujeme touhu žáků objevovat, „přijít věci na kloub“