Čtenářství

podporujeme rozvoj čtenářství u žáků, pro které na prvním stupni organizujeme čtenářské kluby