Czech Dalton

Czech Dalton

Cíle:

  • Spojovat školy, které ve vyučování implementují daltonské principy.
  • Sdílet výukové, vzdělávací i mimoškolní aktivity v Čechách i s partnerskými školami v zahraničí za účelem vzájemné inspirace.
  • Podporovat moderní formy výuky, a zavádění nových výukových postupů, zapojování nových technologií do výuky na všech stupních školské soustavy ČR, zejména pak na školách mateřských, základních a středních.
  • Pořádat odborná školení, kurzy a další vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky v rámci systému DVPP, pro studenty pedagogických fakult a další zájemce z oblasti pedagogické a široké veřejnosti.

Pohled do historie

Občanské sdružení Czech Dalton vzniklo jako nástupnická organizace Asociace českých daltonských škol (1996 – 2013) dne 16. 10. 2013 pod č.j. VS/1-1/94780/13-2.

Asociace českých daltonských škol vznikla v roce 1996 za podpory Školského úřadu (dnes Odboru školství Magistrátu města Brna) a předních holandských daltonských odborníků, zejména pak pana R. Röhnera, H. Wenkeho a dalších.

Tehdejší občanské sdružení AČDŠ založily čtyři brněnské základní školy – ZŠ a MŠ Husova, ZŠ a MŠ Chalabalova, MŠ a ZŠ Křídlovická a ZŠ Mutěnická. Během uplynulých sedmnácti let s Asociací spolupracovaly desítky škol z celé ČR, Slovenska, Holandska, Anglie, Rakouska a dalších zemí.

Asociace uspořádala celkem XVII. mezinárodních konferencí, kterých se zúčastnili odborníci z mnoha zemí. Na konferenci vystoupili odborníci na dalton, inovativní trendy ve vzdělávání a ředitelé a učitelé škol z Česka, Slovenska, Číny, Austrálie, USA, Holandska, Anglie, Španělska, Rakouska, Ruska a dalších zemí.

Prostřednictvím spolupráce partnerských měst Brno – Utrecht uspořádala Asociace s příslušnými odbory městských zastupitelských úřadů více než tři desítky výjezdů českých učitelů a ředitelů do zahraničí (Holandsko, Anglie, Rakousko, Rusko, Japonsko, Austrálie a další).

Ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravila AČDŠ hodnotící manuál, který slouží školám k získání statutu „daltonská škola“ a jednotlivcům „daltonský učitel“. (Manuál vzhledem k zániku AČDŠ projde schvalovacím řízením.)

Za podpory Odboru školství Jihomoravského kraje vydala Asociace českých daltonských škol tři publikace holandských odborníků R. Röhnera a H. Wenkeho: Ať žije škola, Daltonské vyučování: Stále živá inspirace a Hello, Dalton

Za spolupráce Odboru školství JMK, AČDŠ a Dalton International vznikla také sérii ročenek Dalton Magazine (2004 – 2009) s texty předních daltonských odborníků a učitelů z celého světa.