Daltonský plán

ve výuce uplatňujeme daltonské principy, vedeme žáky k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti