Učení pro život

snažíme se žáky vybavit potřebnými znalostmi a dovednosti pro život