Změny v rozvrhu v posledním lednovém týdnu

Vážení rodiče,

v posledním lednovém týdnu 26. – 30. 1. 2015 dochází v souvislosti s organizací projektového dne a s ohledem na pololetní prázdniny k následující úpravě rozvrhu:

V pondělí 26. ledna probíhá výuka podle rozvrhu.

     V úterý 27. ledna je výuka podle rozvrhu do 13.50. Následná odpolední výuka z důvodu konání pedagogické rady odpadá.

     Na středu 28. ledna plánujeme v  5. – 9. ročníku projektový den na posílení soudržnosti a komunikace v zdravých třídních kolektivech (se studenty FF) – výuka ve všech ročnících skončí v 11.35.

Ve 14.00 začínají žákům 8. a 9. ročníku tvůrčí dílny spojené s Husovskou nocí.

Ve čtvrtek 29. ledna končí výuka rozdáním vysvědčení, tedy po 11.00 žáci odchází na oběd nebo rovnou domů.

pátek 30. ledna – jednodenní pololetní prázdniny.