Ředitelské volno 21. 12. a 22. 12. 2015

Ředitel ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 21. – 22. 12. 2015 z organizačně provozních důvodů (údržba a rekonstrukce ve školních budovách) ředitelské volno. V tento den škola nebude zajišťovat stravování a uzavřena bude také školní družina.