Multimediální učebna EVVO

Stručně o projektu Multimediální učebna EVVO na ZŠ a MŠ Husova

Projekt realizujeme ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí. V rámci aktivit školy vybudujeme a vybavíme multimediální mobilní učebnu environmentální výchovy. Do vybavení učebny spadá také multimediální dotykové řešení Jawiq, umožňující ovládání velké obrazovky dotykem, odbornou literaturu a především pomůcky pro terénní aktivity žáků. Mezi ně patří geologická kladívka, síťky a nádoby pro odchyt a pozorování suchozemského a vodního hmyzu a další demonstrační pomůcky.
Projekt Multimediální učebna EVVOO navazuje na školou v roce 2009 realizovaný projekt Terénní exkurze, který podpořil grant Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Jaké aktivity v rámci projektu proběhnou?

 • Ve zřízené učebně realizovat hodiny environmentální výchovy v devátém ročníku.
 • Budeme dále organizovat terénní exkurze do okolí Brna, v rámci kterých navštívíme lokality jako Mokrá Hora, Stránská skála, Červený kopec. V praxi tak rozšíříme především teoretické poznatky z oblasti zoologie, botaniky, geologie, hydrologie a chemie.
 • Díky nově zakoupenému vybavení se naši žáci sbírat materiál jednak pomocí klasických nástrojů, jednak pomocí moderních technologií při práci v terénu.

Co přesně budeme dělat?

 • determinace rostlin,
 • odchyt a určování vodních a suchozemských bezobratlých živočichů,
 • určování vzorků hornin a minerálů, odběr vody a určení některých vlastností, pH půdy a vody, mapování vegetace, práce s buzolou, nově využívání i tabletů na sbírání digitálního materiálu, pro práci v přírodě využívat přenosných mikroskopů.
 • Nasbírané informace žáci zpracují a následně odprezentují jako e-knihy, na www stránkách projektu, naučí se vytvářet a spolupracovat na vytváření prezentací v různých druzích programů, on-line v týmu zpracují laboratorní protokoly a budou řešit další tematicky spojené problémy za využití moderních cloudových technologii.
 • V rámci projektu vzniknou výukové materiály do environmentální výchovy využitelné online i off-line.
 • V závěru projektu zorganizujeme výstavu z žákovských prací, kde se budou prezentovat převážně materiály z terénních exkurzí.
 • V rámci hodin výtvarné výchovy budou žáci různými technikami vytvářet výkresy týkající se environmentální výchovy. Žáci také upraví své fotografie, video nahrávky a další multimediální obsah, který pořídili během projektových akcí. Nejlepší výkresy a fotografie budou následně vyvěšeny v prostorách školy.
 • Ve spolupráci s odborníky z oblasti oblasti geologie, botaniky a zoologie uspořádáme dva praktické workshopy a zorganizujeme dva projektové dny zaměřené na tematiku životního prostředí, a to jak pro první, tak pro druhý stupeň.
 • Formou odpoledních besed budeme informovat rodiče o činnostech našich žáků v rámci projektu, žákům dále nabídneme kroužek ekologické výchovy, který bude probíhat v nově vybudované učebně.

Partneři projektu a poskytovatelé dotace

logaEVVO

Nezařazené