Projekt Veličiny ve 3. B

Jedno podmračené pondělí se žáci III. B pustili s nadšením do projektu, který se týkal opakování veličin z prvouky. Žáci se dopředu rozdělili do skupin a z domu si donesli spoustu informací. Skupinek bylo pět a informace zpracovávali o teplotě, času, hmotnosti, délce a objemu. Většina žáků pracovala s nadšením. Všechny skupinky vypracovaly nádherné plakáty, které jsme vystavili ve třídě a v její blízkosti na nástěnkách.