Projekt Zdraví- 2. A a 2. C

V únoru proběhl ve třídách 2. A a 2. C projekt na téma Zdraví. Za pomoci encyklopedií žáci prozkoumali stavbu lidského těla. Po skupinkách si vytvořili plakáty. Každá skupina prezentovala svoji práci. Součástí byly i zásady první pomoci a zopakování důležitých telefonních čísel.