Dalton ve 3. C- Máme rádi své prarodiče

“Milá babičko a dědečku, mám Vás moc rád. “, psaly děti v dopisech svým blízkým. To byl jeden z úkolů daltonu s názvem MÁME RÁDI SVÉ PRARODIČE. Děti měly také strávit co nejvíce času se svými bábinkami a dědečky. Vyptávaly se jich na jejich dětství, školu, sny, přání a životní moudro. Vše pak prezentovaly ve škole.