ADOPCE NA DÁLKU 2016

Od roku 2009 je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku. Stali jsme se „adoptivními rodiči“ nyní již 15 letého indického chlapce, který se jmenuje Harshitha. Díky každoročnímu příspěvku, jehož výše činí 5 000,- Kč, mu přispíváme nejen na školné, školní pomůcky, uniformu a brašnu, ale i na poskytování základní zdravotní péče. I přes svou složitou životní situaci dosahuje ve škole vynikajících výsledků. Harshithovým snem je stát se policejním inspektorem, díky naší a Vaší pomoci se mu možná jeho životní sen splní. Proto bychom Vás rádi touto cestou požádali o příspěvek, jehož minimální výše činí 20,- Kč.

Děkujeme.