III. B – Detektivní dalton v ZOO

V průběhu minulého týdne se žáci III. B stali detektivy v ZOO. Nejprve byli rozděleni na několik skupinek a v nich si přečetli zapeklitý článek o návštěvě zoologické zahrady, hledali v něm skryté chyby a tajemství. Následně hledali maskota své skupiny po třídě a počítali příklady, které ukrýval.  Také si o něm zjišťovali informace, a to nejen v encyklopediích, ale i na tabletech. Na základě předem daných kriterií, které vymýšleli žáci s paní učitelku,  vytvořili postery, které následně prezentovali všem ostatním žákům a ti jejich práci hodnotili spolu s paní učitelkou.