Dějepisná olympiáda 2016/2017

V minulém školním roce proběhla na naší škole Dějepisná olympiáda, tentokrát na téma: „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. stol“. Školního kola se zúčastnily převážně osmé ročníky. Nejlepšího výsledku dosáhla Dorka Petrovičová, která se 17. 1. 2017 zúčastní i okresního kola. Držíme pěsti!