English Week na Husovce!

Vážení rodiče,
příští týden se Husovka (5. – 9. třídy) promění na anglicky mluvící ostrůvek uprostřed Brna.

Žáky čeká mnoho aktivit: zapojení anglického jazyka do odborných předmětů (metoda CLIL), projekty zaměřené na kulturu, historii i geografii anglicky mluvících zemí či návštěva rodilých mluvčích v některých třídách.

Je též připraven intenzivní kurz pro žáky 8. ročníků, celoškolní (a celotýdenní) kreativně-vědomostní soutěž, kde žáci využijí znalosti ze všech oborů, své schopnosti přemýšlet a vyhledávat informace s využitím angličtiny.

Jednu aktivitu jsme připravili i pro Vás rodiče.

V úterý 28. 2. 2017 od 16:30 proběhne v případě zájmu zhruba hodinový seminář a “dílna” na téma “jak se (s dětmi) učit jazyky”. Seminář bude určen zejména pro rodiče žáků 5. – 9. tříd.

Cílem semináře je ukázat zdroje, techniky a nápady vhodné pro učení se cizím jazykům. Seznámíte se s možnostmi, jak se můžete s dětmi jazyky učit, a jak využít silných stránek Vašich dětí (i Vašich). V rámci semináře pro Vás připravím a představím nápady vhodné k domácí přípravě i ke každodennímu setkávání se s cizím jazykem. Možná zjistíte, jak se můžete něco naučit vy od dětí a děti od Vás. Třeba vy i Vaše děti zjistíte, že učení není tak nudné a přímočaré, jak se to na první pohled může zdát.

Zájem o účast lze potvrdit přes naši elektronickou žákovskou knihu Edookit.

Seminář budu připravovat i podle počtu zájemců z Vašich řad.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Krahulec