Šesťáci v Anthroposu

Třída 6. B oslavila ukončení prvního pololetí školního roku 2016/17 exkurzí do Anthroposu. Žáci si zopakovali to, co se naučili v šestém ročníku v dějepise. Také se dozvěděli nejnovější informace o vývoji člověka i o existenci důležitého druhu člověka Homo ergaster. Dokonce se dozvěděli, že každý Evropan má v sobě 4% genů z člověka neandrtálského.

Šesťáci byli velmi zvídaví, i když můžu pyšně říct, že mnoho informací pro ně bylo pouhé opakování toho, co se v dějepise naučili.

Poté, co děti zhlédly tři výstavy, se odebraly do parku před Anthropos, kde využily vydatné nadílky sněhu. Sněhové koule padaly ze všech stran.

Za celou 6. B mohu říct, že výlet se vydařil.

Eliška Musilová, třídní učitelka