Sopky!!!

Ve čtvrtek 20. dubna jsme se s žáky z 6. A převtělili do vědců, a pozorovali i zkoumali výbuchy sopek. Samozřejmě šlo pouze o simulované erupce. Ty jsme vytvořili z běžných věcí, které najdeme v kuchyni. Experimentovali jsme, něco se naučili, a taky se nasmáli.

Poděkování patří Mgr. Ludmile Fidlerové, Ph.D. a žákům z keramického kroužku, kteří pro nás připravili krásné glazurované sopky, abychom se mohli později pustit do bádání.

A samozřejmě děkujeme také Mgr. Elišce Musilové, že nás pustila do svojí „chemické kuchyně“.

Marek Pernica, učitel 2. stupně