Výlet do Mokré Hory

Minulý pátek se vydala 6. B na terénní exkurzi do přírody. Každá skupina dostala pomůcky na determinaci a odchyt živočichů a na poznávání rostlin. Náš výlet byl velmi úspěšný, protože jsme viděli raka bahenního, užovku obojkovou, hnízdící labuť, drobné korýše blešivce, skokana hnědého, předivku brslenovou a celou řadu dalších  bezobratlých živočichů a obratlovců. Žáci se také ve skupinách procvičili v poznávání našich nejznámějších stromů a bylin. Výlet se velmi vydařil a počasí nám přálo. Na konci exkurze byla nejčastější otázka: ” Paní učitelko, kdy sem zase půjdeme? ” Mám vždy velkou radost z rozzářených dětských očí, které učitel vidí u nadšených žáků v přírodě.