Geologická exkurze devátých ročníků na Hády

Dne 9. 6. 2017 se vydali naši deváťáci společně s panem docentem Matyáškem na geologickou exkurzi. Cílem bylo navštívit významnou geologickou lokalitu Hády. Byli jsme vybaveni geologickými kladivy, zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a igelitovými pytlíky na sběr vzorků. Postupně jsme navštívili významné lomy v této geologické lokalitě. Za pomoci kyseliny jsme dokázali, jakou horninou jsou lomy tvořeny. Užili jsme si krásného výhledu na Brno. Celou exkurzi jsme zakončili hledáním tmavé slídy s názvem biotit. Žáci byli při hledání slídy, i přes velmi horké počasí, poměrně aktivní a tak si odnesli mnoho vzorků. Velké poděkování patří hlavně panu docentovi, se kterým jsem strávili velmi příjemné dopoledne. A snad mohu říci, že ani žáci neudělali ostudu, chovali se velmi pěkně a někteří měli i velké znalosti z oboru geologie a paleontologie.

video