Přírodovědná exkurze: 6.A v Mokré Hoře

Dne 2. 6. 2017 jsme se sešli v 7.40 v učebně fyziky a chemie. Tam jsme dostali všechny potřebné pomůcky na exkurzi. Asi v 8.00 celá 6. A vyrazila ze školy. Naším cílem bylo dostat se do Mokré Hory (nedaleko Řečkovic). Úspěšně jsme dorazili do menšího parku v Jehnicích. Následovala malá „rozcvička“ v podobě poznávání stromů podle listů. Poté jsme vyrazili do přírody. V přírodě byl krásný klid.

Naše první zastávka byla u rybníka. Tam jsme mohli vidět ze živočichů například šídla a motýly, ze stromů habr, lípu, dub nebo buk, z keřů byl k vidění bez černý.

Další zastávka byla u potoka, kde jsme mohli pozorovat pulce a blešivce. Po okruhu dlouhém asi 3 km se celá 6. A blížila ke konci exkurze. Na závěr nesměla chybět ani vynikající zmrzlina v Řečkovicích.

Výlet se vydařil a všem se moc líbil.

Moc děkujeme, p. učitelko MUSILOVÁ!!!

Zpracovali: Řezníček Dylan a Kateřina Rotreklová

video z exkurze