Parlamentní noc

Pokud chceme, aby náš parlament fungoval tak, jak má, je potřeba abychom byli skupinou, která se navzájem zná a dokáže spolupracovat. K tomu, abychom se stmelili jako kolektiv, nám pomohlo i naše oblíbené přespání ve škole – Noc parlamentu. První den jsme trénovali naše schopnosti a dovednosti skupinovými aktivitami nebo aktivitami ve dvojici. Prošli jsme tréninkem reportérů, televizních moderátorů, řečníků a snažili jsme se kriticky přemýšlet. Po takto náročných úkolech jsme se odměnili vlastnoručně připravenou krupicovou kaší a pak se oddávali odpočinku, protože druhý den nás čekalo plánování aktivit našeho nově vzniklého parlamentu. A co plánujeme? Zeptejte se svých zástupců nebo si přečtěte naši nástěnku v prvním patře.