Žákovské daltony ve 4.A

V letošním školním roce už zkoušíme pro své spolužáky připravovat daltonské úkoly sami. První odvážná dvojice – Bety a Sofie- si jako svoje téma vybrala Planety. Bety vyrobila krásný plakát, Sofie připravila úkoly, a pak už si obě mohly vyzkoušet, jaké to je stát před třídou, řídit hodinu a opravovat úkoly. Podívejte se, jak se nám pracovalo.