Naše škola je nově součástí Sítě brněnských otevřených škol

Naše škola se od 1. 1. 2018 stane součástí Sítě brněnských otevřených škol (SBOŠ). Jde o projekt
Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční
záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních
zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací
nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání. Každá z 27 zapojených
základních škol se mj. zavázala realizovat v průběhu roku 2018 aspoň 3 akce otevřené veřejnosti,
školní klub deskových her, otevřené sportovní aktivity pro děti v rozsahu dvou vyučovacích hodin
týdně, školní soutěž v deskových hrách nebo sudoku aj.