Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamuji Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno. Dne 30. 4. bude pedagogický sbor pracovat na Plánu pedagogického rozvoje školy v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a 7. 5. bude školní budova na Husově 17 připravována na tradiční daltonskou konferenci, která proběhne pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka 10. 5. 2018.
Ve dnech ředitelského volna nebude škola zajišťovat stravování, mimo provoz bude i školní družina.