Ve středu 14. února odpadá odpolední výuka

Vážení rodiče,
ve středu 14. února 2018 budou všichni vyučující naší školy absolvovat odpolední školení pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu dojde ke zkrácení vyučování také na celé Husovce – výuka skončí již 11.35, tedy po 4. vyučovací hodině žáci odejdou na oběd a domů. Odpolední výuka odpadá.                                      Děkujeme Vám za pochopení.