Změna vyučujících na Husovce

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky Mgr. Niny Novákové dochází od pondělí 19. 2. 2018 k těmto změnám, které budou v platnosti po dobu její nepřítomnosti:
zástupem třídní učitelky 6. B je pověřena Mgr. Dagmar Řiháčková,
matematiku v 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 8. B bude vyučovat Mgr. Karel Vojkůvka,
hudební výchovu v 5. A, 5. C a 6. – 9. ročníku bude vyučovat Mgr. Radka Těšíková,
výchovu ke zdraví v 6. A a 6. B bude vyučovat Mgr. Bc. Pavla Kremserová.
Děkujeme za pochopení.