English Week

V uplynulém týdnu (19. – 23. 3.) proběhl na Husovce již druhý ročník tzv. English Weeku, týdne zaměřeného na anglický jazyk a kulturu anglicky mluvících zemí. V průběhu týdne nás navštívili rodilí mluvčí z Británie i USA a vedli dílny a přednášky na různá témata (např. život v jejich rodné zemi či prezentační dovednosti). Část hodin byla též vedena metodou CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) – žáci si mohli vyzkoušet např. tělesnou výchovu, chemii či dějepis s prvky angličtiny.

Pro zájemce z řad 8. a 9. ročníků byl připraven intenzivní celotýdenní kurz angličtiny s rodilými mluvčími. I v rámci standardních hodin anglického jazyka si žáci napříč ročníky mohli vyzkoušet netradiční aktivity (vaření v AJ, postcrossing) či se setkat s rodilými mluvčímí.

Žáci ze všech ročníků měli také možnost se zapojit do celotýdenní soutěže. Do soutěže se zapojily týmy od 5. do 9. ročníku a nejlepší řešitelé získali knihy (jak jinak opět v angličtině).

Těšíme se na další ročník a již nyní sbíráme nápady i kontakty, které jistě využijeme za rok nebo i dříve 🙂

Několik fotografií z týdne najdete zde.