Příroda se probudila v plné své síle

Minulý pátek jsme vyrazili s 6. B na terénní exkurzi do přírody na okraj Brna. Měli jsme velké štěstí, protože i přes velmi teplé počasí jsme našli jarní byliny, jako jsou orsejky, plicníky a sasanky. Na rybníku jsme objevili hnízdící labuť, a v dalším rybníku obrovská hejna pulců. V potoce jsme odchytli drobné korýše – blešivce a larvy hmyzu.  Všichni jsme byli spokojeni, protože se počasí vydařilo, žáci byli zvídaví a celkově jsme strávili velmi příjemné dopoledne v přírodě. Zde se můžete podívat na video z akce.