Osmáci na exkurzi v areálu SAKO

Včera jsme se s žáky osmého ročníku zúčastnili opravdu zajímavé exkurze, v první části jsme se zabývali teorií a velmi ochotná a snad vševědoucí paní průvodkyně nám zodpověděla ve výukové učebně všechny naše dotazy ohledně odpadů, energie, spalovny a životního prostředí.

Další část exkurze probíhala přímo v provozu a na vlastní oči jsme viděli, co se děje se směsným komunálním odpadem, když opustí naše popelnice i s tříděným plastem, papírem, sklem nebo také rozměrným odpadem.

Prošli jsme si provozem, který mění odpad v energii nebo třeba ohřívá naši brněnskou vodu. Viděli jsme třídící linku v akci i žár pece spalovny.

Děkujeme sympatické paní průvodkyni za vyčerpávající výklad v terénu.

Osmáci a pan učitel Vojkůvka s paní učitelkou Fidlerovou