Zákaz mobilních telefonů a další změny ve školním řádu

Vážení rodiče,
již delší dobu jsme zvažovali možnosti, jak dětem zabránit, aby přestávky trávily “s mobilním telefonem v ruce”. Po vzájemných diskusích, konzultacích s psychologem a sdílení zkušeností z dalších škol jsme se rozhodli, že používání mobilních telefonů a jiných zařízení (tablety, herní zařízení, apod.) ve škole zakážeme. Našim hlavním cílem je, aby děti o přestávkách a volných chvílích měly možnost si odpočinout, v klidu se nasvačit, popovídat si s ostatními, odskočit si na toaletu, připravit se na další výuku, apod., což mnohé díky plnému zaujetí mobilem často vůbec nestihly.
Nutnost psychohygienické přestávky je přitom pro děti naprosto nutná, aby byly schopny se v dalších hodinách soustředit a vnímat učivo. Od září jsme pozorovali nárůst žáků, kteří jsou schopni celé přestávky trávit “na telefonu”, skupinek, které pozorují, jak jeden z nich něco hraje, atd. Začala se vytrácet komunikace s vrstevníky, povídání a sdílení zážitků.                    V hodinách jsou pak děti unavené, nesoustředěné a odráží se to na jejich výsledcích.
Zákazem používání mobilních telefonů v budově školy chceme tomuto zabránit a zajistit dětem o přestávkách možnost odpočinku. Zároveň spolu mohou lépe komunikovat nebo si hrát a bavit se i bez sociálních sítí a digitálních technologií.
Dalším bonusem může být také to, že díky zákazu nebude docházet k případnému natáčení videí či pořizování fotografií mezi žáky bez jejich souhlasu. Těchto případů každým rokem přibývalo.
Už v minulosti jsme v některých třídách získali Vaši podporu při naší snaze omezit používání mobilních telefonů ve škole a doufáme, že tomu tak bude i nyní.

V praxi to bude tak, že žáci před vstupem do budovy svůj mobilní telefon (či jiné zařízení) zcela vypnou a zapnout jej mohou opět až po odchodu z budovy. Bude-li mít žák vážnou potřebu Vás kontaktovat, může požádat třídního učitele, asistenta, vychovatelku. V důležitých případech (nevolnost, úraz, nějaký problém) Vás bude stejně jako dosud vždy kontaktovat telefonicky škola. Pokud budete potřebovat svému dítěti cokoliv vzkázat, můžete zavolat (na Rašínku 542 213 948, na Husovku 542 214 899) a my vzkaz předáme.

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že se nám společně podaří tuto změnu dětem vysvětlit.

Nyní uvádíme změny, které jsou nově ve Školním řádu:

V části týkající se povinností žáků přibyly nově body “h, i, j“
2.2. Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni:

  1. h) dodržovat přísný zákaz konzumace energetických a kolových nápojů v areálu školy i na akcích školy
  2. i) dodržovat zákaz mobilních telefonů, herních a nahrávacích zařízení v celém areálu školy
  3. j) mobilní telefon při vstupu do budovy školy vypnout a použít ho pouze na přímý pokyn učitele z důvodu kontaktu rodičů (svůj telefon má žák v osobním opatrování po celou dobu pobytu ve škole nebo na školních akcích a nese odpovědnost za jeho ztrátu, poškození či odcizení)

V části 3.3. Vnitřní režim školy nově přibyl bod „p“

  1. p) Během vyučování není dovoleno používat jakékoli vlastní elektronické zařízení.