Exkurze do Francie a Anglie

Ve dnech 7. -13. října proběhla exkurze žáků naší školy do Francie a Anglie.

Exkurze se zúčastnilo 39 žáků naší školy spoleščně s 15 žáky ZŠ Hudcova,

Celá exkurze byla součástí projektu Česká emigrace a exil v letech 1914-1989, v tomto případě s důrazem na osudy lidí, kteří se aktivně zapojili do bojů 1. a 2. světové války.

První den naší exkurze jsme strávili na francouzském území, kde jsme navštívili památník československým legionářům z 1. světové války v obci Vouziers a zbytek dne jsme strávili ve městě Remeš. V Remeši jsme si prohlédli Museum kapitulace Němců a centrum Remeše včetně slavné katedrály.

Na anglickém území jsme nejdříve zamířili na vojenský hřbitov Brookwood, kde jsou pohřbeni českoslovenští příslušníci RAF. Hřbitovem nás provedla vnučka jednoho z členů československých jednotek RAF paní Gerry Manolas, která je předsedkyní společnosti československých veteránů v Anglii. Po návštěvě hřbitova jsme se přesunuli do Muzea RAF na okraji Londýna.

Další dny již jsme strávili přímo v Londýně. Navštívili jsme další místa připomínající boje první a druhé světové války – Imperial War Museum, Churchill War Rooms, HMS Belfast. Nezapomněli jsme ani na hlavní londýnské pamětihodnosti – navštívili jsme Westminster Abbey, Tower, Natural History Museum, St.Paul´s Cathedral, prošli se Hyde Parkem, Trafalgarským náměstím i po Oxford Street.

Celou exkurze byla velkým přínosem k porozumění historie spjaté s první i druhou světovou válkou, vhodně doplnila i výuku zeměpisu a anglického jazyka.

Velké poděkování patří vedení školy a MŠMT, které přispělo na dopravu žáků na tuto exkurzi.