První pomoc

Poskytovali jste někdy první pomoc či volali záchranku? Věděli byste, jak reagovat v situaci, když vedle sebe máte raněného? Na tyto a mnohé další otázky, se našich žáků ptaly studentky medicíny našich deváťáků během své přednášky o první pomoci. Žákům byly puštěny reálné ukázky volajících z tísňové linky a posléze diskutovali, jak postupovat při volání o pomoc a jakých chyb se naopak vyvarovat. Studentky poté důkladně předvedly, jak první pomoc poskytnout. S žáky ji opakovaně provedly na modelu nejen dospělého člověka, ale i dítěte. Společně jsme se tak naučili, jak jednat při záchraně od prvního kroku, kdy zkontrolujeme vlastní bezpečí, až po samotnou masáž srdce raněného. Přednáška byla velice užitečná a věříme, že naši žáci by dnes již věděli, jak první pomoc poskytnout.