Soutěž v programování robotů – Mise na neznámou planetu

19. 10. 2018 jsme u nás na Husovce uspořádali 1. workshop a klání LEGO robotů. Akci jsme pořádali v rámci týdne programování – celosvětové akce zaměřené na podporu a popularizaci programování a robotiky. Díky zapojení do akce jsme získali grantovou podporu, která nám pomohla získat další součástky, senzory a čidla k našim robotům, které na Husovce máme.

O akci byl nebývalý zájem mezi žáky – účastnilo se ji celkem 8 čtyřčlenných týmů (a mnohé další jsme museli z kapacitních důvodů odmítnout s příslibem další akce v budoucnu). Měli jsme tu čest uvítat u nás i hosty ze ZŠ Hudcovy, kteří k nám zavítali se svými dvěma elitními týmy.

V dopoledním bloku si žáci nejprve ve skupinách sestavili z LEGA robota, který bude odeslán jako průzkumník na neznámou planetu. Účastníci ho poté náležite odtestovali, vyzkoušeli si jej programovat, číst data ze senzorů a naučit jej se rozhodovat.

V odpoledním bloku nás již čekalo samotné klání – týmy řešili v časovém presu celkem 4 soutěžní úkoly. Žáky sestavení roboti byli odesláni na neznámou planetu a museli zjistit teplotu neznámé horniny, odebrat vzorky z vytipované rudy či navigovat robota obtížným terénem a vyhnout se nejrůznějším nástrahám, včetně střídání dne a noci na planetě.

Na stupně vítězů se dostaly oba týmy ze ZŠ Hudcovy, čest pořadatelů zachránil tým našich osmáků, kteří získali během vypjatého závěru pěkné 2. místo.

Během celé akce účastníkům pomáhali šesťáci Vojta a Michal, kteří se dělili o své zkušenosti z “kroužku robotů”, který vede p. uč. B. Kroupová.

O fotoreport z akce se nemalou měrou zasloužil i Marián (taktéž) ze 6. ročníku.

[shareonedrive dir=”F041BDBD30F08D9!24790″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Po úspěchu akce se těšíme na její pokračování – Vaši učitelé z Husovky – B. Kroupová a O. Krahulec.