Hra na školu na Rašínce

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

 

Těšíte se, že už půjdete za rok také do školy jako vaši starší kamarádi?

Neumíte si představit, jaké to je, sedět ve školní lavici a poslouchat paní učitelku?

Přijďte si vyzkoušet školní radosti i starosti nanečisto! Přijďte si hrát na školu!

 

HRA NA ŠKOLU

se koná každé úterý  v 15:15 hodin

v budově školy Rašínova 3

 

Děti si vyzkouší, jestli vydrží sedět v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, pracovat celou vyučovací hodinu.

Na konci je vždy čeká velká pochvala a malá odměna.

Je určena všem předškolákům, kteří v září 2019 nastoupí do první třídy, ale i dětem, které zůstanou v MŠ po odkladu školní docházky.

S sebou budete potřebovat přezůvky a pastelky.

Rodiče si děti vyzvednou vždy v 16:00 hod. ve vestibulu školy.

Nemusíte návštěvu předem hlásit. Hra na školu je zdarma.

 

Další termíny: vždy v úterý od 15:15 do 16:00 hod.

26. 2.,   5. 3.,   12. 3.,  19. 3., 26. 3.

V dubnu bude hra pokračovat pouze pro žáky, kteří se rozhodnou pro naši školu v termínech:

9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5.  – ukončení, rozdání vysvědčení. 

 

Přijďte se také do školy podívat v Den otevřených dveří ve čtvrtek

 7. 3. 2019 od 8:00 do 9:40 hodin

Pro zájemce z řad rodičů bude od 9:45 hod. připravena beseda v místnosti č. 17.

Zápis do 1. tříd na naší škole proběhne:

čtvrtek: 4. 4. 2019 od 14.00 hod. do 18:00 hod.

pátek:   5. 4. 2019 od 14.00 hod. do 18:00 hod.

Na vaši návštěvu se těší vedení školy a učitelky ZŠ a MŠ Husova 17, Brno

           www.zshusovabrno.cz – zde najdete více informací o zápisu