Prezentace ročníkových prací našich deváťáků

Jedním z předpokladů úspěšného završení devátého ročníku je zpracování ročníkové práce. Letos poprvé jsme zavedli nový koncept pro zpracování ročníkových prací, který by měl zaručit jejich vyšší kvalitu. Deváťáci na svých textech pracovali již od září a 18. ledna je prezentovali před učiteli a svými spolužáky v naší aule. Z ročníkové práce a její prezentace žáci obdrželi známky, které se jim významně promítly do prospěchu. Letošní prezentace ročníkových prací se velmi vydařily. Nejlepší z nich byly oceněny hodnotnou poukázkou do knihkupectví. Nový koncept ročníkových prací se osvědčil. Těšíme se na další ročníky!