English Jungle

Velkého úspěchu dosáhl žák 5.C třídy Lukáš Novotný v celobrněnské soutěži v anglickém jazyce English Jungle, kde obsadil skvělé druhé místo. Gratulujeme.