Výlet Bratislava

V pondělí 27. 5. se děti z pátých tříd zúčastnily školního výletu s několika exkurzemi. První
zastávka byla na soutoku řek Dunaje a Moravy u zříceniny Děvín. Zde si žáci připomněli
útrapy železné opony. Protože bylo po dešti, viděli jsme i zaplavené lužní lesy. Koncert žab a
dalších obyvatel vodního společenství byl slyšet na dálku.
Na další zastávku jsme se těšili od rána. Navštívili jsme čokoládovnu Hauswirt v příhraničí
Rakouska. Voňavá prohlídka provozu navnadila chuťové pohárky. V prodejně jsme mohli
ochutnat všechny možné výrobky a nakoupit si čokolády.
Další zastávka již byla v Bratislavě, kde jsme si prohlédli historický střed města a obdivovali
památky i moderní stavby současnosti. Také jsme si vyšli až na Bratislavský hrad, z jehož
hradeb byl krásný výhled na Dunaj a okolí Bratislavy.
Výlet páťákům přinesl nejen spoustu zážitků, ale i poučení. Moc se všem líbil.