První pomoc na Rašínce

Minulý týden absolvovali všichni žáci 2. – 4. ročníku výukový program První
pomoc, který pro nás připravilo Centrum aktivního vzdělávání Alfadeck.
Program byl zaměřen hlavně prakticky a děti si mohly vyzkoušet, jak se
zachovat v nejrůznějších situacích, kdy jde o život nebo o zdraví.Před blížícími
se prázdninami se tyto znalosti hodí, i když si všichni přejeme, abychom je
nemuseli použít.