Organizace prvního školního týdne

NÁSTUP DO ŠKOLY 1. 9. 2021

Příchod žáků do školy bude probíhat jako vždy v čase 7:45 – 8:00 hod. Žáci budou se zakrytými ústy volně procházet do tříd.

TESTOVÁNÍ a OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ve středu 1. 9. (pouze 1. ročník ve čtvrtek 2. 9.), a poté v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021, bude ve třídách probíhat testování žáků vždy v 8:00. Testovat se nemusí ty děti, které jsou již naočkovány (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 180 dní od nákazy, nebo žák doloží negativní výsledek testu. U těchto dětí bude probíhat výuka bez ochrany nosu a úst. Vše je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením s datem očkování, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).

Netestované dítě se bude moci výuky účastnit pouze se zakrytými ústy během celého pobytu ve škole, nebude zpívat a cvičit, pokud TV bude probíhat v prostorách školy.

Pokud bude mít žák pozitivní test, bude o tom neprodleně vyrozuměn jeho zákonný zástupce. Do příchodu zákonného zástupce bude žák izolován ve speciální místnosti, kde bude pod dohledem zaměstnance školy.

ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

1. ročník                                                                                                        

1. 9.     8:00 – 8:45 hod.

2. 9.     8:00 – 9:40 hod.

3. 9.     8:00 – 10:45 hod.

2. – 9. ročník

1. 9.                             8:00 – 8:45 hod.

2. a 3. 9.                       8:00  – 11:40 hod.  (Husovka 11:35)

Od pondělí 6. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin.


ŠKOLNÍ DRUŽINA bude v provozu od 1. 9. v době od 6:15 hod. do 17:00 hod. Po skončení zkráceného vyučování mohou všechny děti (i nedružinové) v případě potřeby zůstat ve školní družině.

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ

Rašínova:

1. 9. – 3. 9.      10: 45 hod. – 12:30 hod.

od 6. 9.             11:30 – 13:30 hod.

Husova:

1.9.                   11:00 – 12:00

2.-3.9.              11:15 – 13:00