Organizace prvního školního týdne – 1. stupeň Rašínova

Zkrácené vyučování

1. ročník

1. 9.     8:00 – 8:45 hod.

2. 9.     8:00 – 9:40 hod.

5. 9.     8:00 – 10:45 hod.

6. 9.     8:00 – 11:40 hod.

2. – 4. ročník

1. 9.     8:00 – 8:45 hod.

2. 9.     8:00 – 10:45 hod.

5. 9.     8:00 – 11:40 hod.

6. 9.     8:00 – 11:40 hod.

od středy 7. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin.


ŠKOLNÍ DRUŽINA bude v provozu od 1. 9. v době od 6:15 hod. do 17:00 hod. Po skončení zkráceného
vyučování mohou všechny děti (i nedružinové) v případě potřeby zůstat ve školní družině!

Vydávání obědů na 1. stupni:

1. 9. – 5. 9.      10: 45 hod. – 12:30 hod.

od 6. 9.             11:30 – 13:30 hod.

NÁSTUP DO ŠKOLY 1. 9. 2022

Příchod žáků do školy bude probíhat jako vždy v čase 7:45 – 8:00 hod (2. – 4. ročník). Žáky prvního ročníku vyzvednou třídní učitelky před budovou školy, v případě nevlídného počasí ve vestibulu školy.