Den otevřených dveří Rašínova

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

Přijďte se podívat do školy

v Den otevřených dveří

ve čtvrtek

10. 11. 2022 od 8:00 do 9:40 hodin

do budovy 1. stupně, Rašínova 3.

Pro zájemce z řad rodičů bude od 9:45 hod. připravena beseda ve školní družině v přízemí.

Těšíte se, že už půjdete za rok také do školy jako vaši starší kamarádi?

Neumíte si představit, jaké to je,

sedět ve školní lavici a poslouchat paní učitelku?

Přijďte si vyzkoušet školní radosti i starosti nanečisto!

Přijďte si s námi hrát na školu!

HRA NA ŠKOLU

začíná v úterý 17. ledna 2023 v 15:15 hodin

v budově školy Rašínova 3

Děti si vyzkouší, jestli vydrží sedět v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, pracovat celou vyučovací hodinu.

Je určena všem předškolákům, kteří v září 2023 nastoupí do první třídy, ale i dětem, které zůstanou v MŠ po odkladu školní docházky.

S sebou budete potřebovat přezůvky a pastelky.

Rodiče si děti vyzvednou vždy v 16:00 hod. ve vestibulu školy.

Nemusíte návštěvu předem hlásit a je zdarma. 

Další termíny: 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4. 2023