Výjezd žáků do Bratislavy v rámci projektu Erasmus+

Ve středu 10. května 2023 se v rámci projektu Erasmus+ vydaly děti ze čtvrtých tříd naší školy na dvoudenní výjezd do Bratislavy. Zde na ně čekal bohatý program plný poznání – a to jak vlastivědný, tak i přírodovědný a badatelský. Nejvíce se však všichni těšili na setkání s našimi slovenskými kamarády z bratislavské základní školy Na Pántoch, se kterými jsme se zatím znali jen z online setkání.

První den probíhal program v terénu. Nejdříve jsme společně zamířili do vědeckého parku Aurelium. Zde vše začalo strhující laserovou show, a pak již byl čas na bádání a objevování.

Po zabydlení se v našem hostelu následovala poznávací cesta centrem Bratislavy. Děti se seznámily s nejzajímavějšími místy v centru města a cestou plnily řadu úkolů. Čas byl i na nejznámější bratislavské pověsti. Na závěr jsme mohli všichni obdivovat krásný výhled na město od bratislavského hradu.

Druhý den jsme strávili v prostorách naší partnerské školy v městské části Rača. Zde měli naši čtvrťáci připravený program pro své mladší slovenské kamarády, čas byl i na povídání a společné sportování. Naši slovenští kamarádi nám předvedli krátké vystoupení a užili jsme si i společný oběd.

Cestou do Brna jsme ještě stihli zastávku u hradu Děvín, kde se děti seznámily s historickým i geografickým významem tohoto krásného místa. Domů jsme dojeli unavení, ale plní zážitků a nových zkušeností.

Zde je několik postřehů od našich dětí:

„Nejvíce se mi líbila slovenská hezká krajina a památky v Bratislavě. Byl jsem spokojený i s hotelem, který byl útulný.“

„Velice se mi líbila večerní procházka centrem Bratislavy a návštěva hradu. Zajímavá taky byla laserová show v centru vědy.“

„Moc se mi líbila návštěva Bratislavského hrad a výhled z něho. Taky byla super návštěva školy v Rači.“

„Hodně se mi líbila návštěva vědeckého centra Aurelium a taky to, že jsme se procházeli po Bratislavě a měli večeři v Mekáči.“

„Nejvíce se mi líbilo, když jsme navštívili bratislavskou školu a připravili jsme pro děti program.“

„Nejvíce se mi líbilo, že jsme šli do vědeckého centra, kde nám předvedli laserovou show. Hodně se mi taky líbilo, že jsme měli společnou večeři a mohli jsme si dát, co jsme chtěli.“

„Velmi mě bavilo hledání památek, bylo to krásné a zajímavé. A ještě se mi líbilo, jak jsme navštívili prvňáčky ze základní školy v Rači.“

Celá akce se velice vydařila, děti byly nadšené i z poznání, že si se slovenskými dětmi bez problémů rozumí. Všichni věříme, že to byl začátek dlouhodobější spolupráce naší školy s našimi bratislavskými přáteli.

Velké poděkování patří i Magistrátu města Brna, který nám prostřednictvím programu Erasmus+ tento výjezd umožnil.