Vánoční dílničky pro rodiče a děti v MŠ

Zveme všechny rodiče i sourozence: „Přijďte si poslechnout krátké vystoupení Vašich dětí a společně s nimi si zazpívat koledu a vyrobit malý dárek.“

Začínáme od 16,00 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS!